1399/10/01
مشارکت خیرین سلامت در اهدای اقلام و تجهیزات پزشکی به حوزه سلامت سیب و سوران
مشارکت خیرین سلامت در اهدای اقلام و تجهیزات پزشکی به حوزه سلامت سیب و سوران
مشارکت خیرین سلامت در اهدای اقلام و تجهیزات پزشکی به حوزه سلامت سیب و سوران
1399/09/20
سفر دکتر طباطبائی به شهرستان سوران
مشارکت مردمی و تعامل بین بخشی مشخصه مهم شهرستان سیب سوران
1399/09/08
رشد 10 درصدی موارد مثبت کرونا طی هفته گذشته در سیب و سوران
رشد 10 درصدی موارد مثبت کرونا طی هفته گذشته در سیب و سوران
1399/09/05
اجرای طرح شهید حاج قاسم سلیمانی
برگزاری جلسه با حضور ریاست مرکز بهداشت سیب و سوران
1399/08/19
برگزاری کارگروه سلامت و امنیت غذایی سیب و سوران
کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان سیب و سوران
1399/09/05
بازدید فرماندار شهرستان سیب و سوران، ریاست مرکز بهداشت
بازدید فرماندار شهرستان سیب و سوران، ریاست مرکز بهداشت