1400/06/24
برگزاری جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی
برگزاری جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی
برگزاری جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی و خانه مشارکت مردم در سلامت درفرمانداری شهرستان سیب و سوران
1400/06/20
پیــام تسلیــت
پیــام تسلیــت
1400/06/13
افتتاح خانه بهداشت خیر ساز
افتتاح خانه بهداشت خیر ساز
1400/06/09
افتتاح دو واحد محل اسکان پزشک
افتتاح دو واحد محل اسکان پزشک
1400/06/07
افتتاح خانه بهداشت خیر ساز در روستای پدگان
افتتاح خانه بهداشت خیر ساز در روستای پدگان
1400/06/03
پیام تبریک ریاست مرکز بهداشت
پیام تبریک ریاست مرکز بهداشت
1400/05/31
آغاز واکسیناسیون گروههای سنی بالای ۳۵ سال در شهرستان سیب و سوران
آغاز واکسیناسیون گروههای سنی بالای ۳۵ سال در شهرستان سیب و سوران